Zásahová jednotka

Sbor dobrovolných hasičů Štěpánovice byl založen v roce 1899.

V roce 1999 byla obcí zřízena dle zákona o požární ochraně Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále JSDHO). Bylo tak učiněno zřizovací listinou z 28.7.1999.

JSDHO je organizace zřizovaná obcí a měla by být obcí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce.

V současné době má naše jednotka aktuálně 13 členů, (minimální předepsaný počet je 9 členů), výhradně z členů SDH.

Je zařazena v Integrovaném záchranném systému jihomoravského kraje, a je v kategorii JPO V. To znamená, že je nasazována zejména na území svého zřizovatele, pokud není v případě rozsáhlých mimořádných událostí požadován výjezd jednotky jinam v souladu s právním předpisem. Tzn. např. při povodních, velkých (zejména lesních) požárech, hromadné dopravní nehody apod.

Členové jednotky jsou k výjezdu svoláváni SMS zprávami, které zasílá Integrované bezpečnostní centrum – neboli KOPIS – operační středisko Brno-Lidická. Odtud je mimochodem ovládána i siréna v naší obci.

Veškerá administrativa potřebná k chodu jednotky, je dnes již praktikována výhradně elektronicky.

Samozřejmostí jsou i zdravotní prohlídky, kterými procházíme jednou za dva roky, a odborné způsobilosti. Tyto způsobilosti se většinou prověřují na školeních po pěti letech.

Dále musí všichni členové podstoupit každoročně pravidelné školení v rámci odborné přípravy, a to v rozsahu min. 40 hodin ročně. Předepsané jsou také kondiční jízdy pro řidiče, a to min. 1x za čtyři týdny 10 km.

Vzhledem k tomu, že už opět nedisponujeme vhodnými prostory pro nutnou činnost k bezproblémovému chodu jednotky, (pracovna-klubovna-kancelář), jsme nuceni tyto věci řešit, jak se říká, z domu ze soukromých PC a pro školení se musíme uchýlit do náhradních prostor.

Mezi téměř každodenní činnost patří údržba techniky a prostor hasičské zbrojnice.

Technika:

Disponujeme vybaveným zásahovým automobilem Avia a osobním evakuačním vozidlem Ford Transit.

K technice více na stránkách SDH v sekci Technika.

Přejeme si, aby občané naši pomoc potřebovali, když ne vůbec, tak aspoň co nejméně.

Členové

 Libor Vejpustek velitel
 Vladislav Polák zástupce velitele
 Miloslav Nedoma velitel družstva
 René Mynář strojník
 Karel Kessner strojník
 Ivo Raus strojník
Ing. Jiří Běličstrojník
Petr Vítámvásstrojník
 Vojtěch Vejpustekstarší hasič 
 František Polákstarší hasič
 Ing. Karel Sysstarší hasič
Martin Mynář  hasič
 Lukáš Jůzahasič 


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .