SDH Štěpánovice

O sboru:

Náš sbor byl založen roku 1899.

Kromě klasické „hasičiny“ největší aktivitu a úsilí v současné době směřujeme do našich mladých hasičů. Abychom jim vytvořily co nejideálnější podmínky pro jejich „práci“, která spočívá hlavně v trénincích na různé soutěže z oblasti požárního sportu, vybudovaly jsme hasičské cvičiště, se vším všudy, na obecním pozemku za hřištěm TJ Sokol.  Zde v posledních letech pořádáme pravidelně jednu ze soutěží v požárním útoku. Nejen pro tyto účely jsme vyrobily i terče s elektronickou časomírou.

Naši mladí hasiči se vypracovaly, a dnes zaujímají přední místa na soutěžích.

V této činnosti bychom chtěly nadále pokračovat, a vychovat z těchto mladých hasičů budoucí nástupce ve sboru.

Během celého roku patří náš sbor k nejaktivnější složce v obci, která pořádá několik, dnes již tradičních, akcí. Je to např. pomoc při oslavě Dnu dětí, půlení prázdnin-sportovní odpoledne s opékáním špekáčků, rockový koncert, soutěž ve vaření guláše - Štěpánovický guláš, sportovní den na konec hasičské závodní sezóny, tzv. Bermudský trojúhelník, adventní dílnička, vánoční pečení. Také pomáháme okolním spřáteleným sborům v organizaci a technickém zabezpečení akcí pořádaných u nich.

Také se nebráníme po domluvě s obcí různým potřebným brigádám pro zvelebení naší vsi.

Nedílnou součástí našeho sboru je zásahová jednotka. Zřizovatelem této jednotky je obec.

O zásahové jednotce obce se dozvíte více v sekci Zásahová jednotka.

Jednotka je financována obcí, ale sbor dobrovolných hasičů, jako sdružení, si musí na své aktivity a činnost mladých hasičů většinou vydělat sám.

Chtěly bychom poděkovat všem členům, kteří mají o sbor zájem a svojí aktivitou se snaží jeho vývoj posunout kupředu.

Současně bychom chtěly vyzvat všechny, ať už z řad mládeže nebo dospělých, kteří by chtěly rozšířit naše řady, ať se přihlásí do fungujícího kolektivu.

Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat.

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .