CHCEME ZMĚNU

V roce 2018 jsme se rozhodly kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva.

Hlavním důvodem byla dlouhotrvající nespokojenost s vedením obce dosavadními zastupiteli. K této nespokojenosti se hlásí i určitá část našich spoluobčanů, což nás ještě více motivovalo.

Ve volbách byl náš úspěch podstatně oslaben odstoupením jednoho kandidáta.

Nicméně dva naši kandidáti – Vejpustek Libor a Ing. Sys Karel v novém zastupitelstvu zasedli.

Naše práce a pokus něco změnit nebude tak jednoduchá věc, protože zbytek zastupitelů pokračuje v zaběhnutých kolejích, které dle nás ne vždy vedou k prospěchu všech.

To neznamená, že vše, co nevyjde z nás a všechny návrhy podané jinými jsou špatné. Rozumnou a dobrou věc, která bude k prospěchu obce nebo jejich obyvatel, podpoříme.

Jednotlivé body našeho programu se budeme snažit prosazovat, i když to nebude jednoduché, jak jsme se mohli přesvědčit např. již na ustavující schůzi nového zastupitelstva.

Cílem těchto stránek je objektivně informovat naše voliče o našich snahách a aktivitách prosadit zmiňované body z našeho volebního programu, informovat o důležitém dění v obci a informovat také o programu probíhajících schůzí zastupitelů obce a o termínech konání schůzí zastupitelů.

Nemáme nutnost šířit polopravdy, popř. lži, či někoho pomlouvat, ale chceme zde zveřejňovat náš názor na danou věc. Všem by nám mělo přece jít o stejnou věc – zvelebování naší vesnice a tvořit, v rámci možností, ty nejlepší podmínky pro klidný a spokojený život v ní a všem měřit stejným metrem

Každý občan má nárok na svůj názor a nemůže-li se účastnit schůzí zastupitelstva (každá schůze zastupitelstva je veřejná), nebo neví, jak dát svůj názor, podmět nebo připomínku najevo, může ho eventuálně přes nás přenášet do jednání obecního zastupitelstva.

Věříme, že tyto stránky budou hojně a pravidelně navštěvované, hlavně z řad sympatizantů s naším volebním programem, ale také těmi, jejichž názor se od našeho liší.

Hodně štěstí!

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .